καλοκαιρινό

16F893X.3W

060×090 cm, 075×150 cm

Βαμβακερό χαλί chenille Canvas

050×080 cm, 060×090 cm, 075×150 cm, 120×180 cm, 150×220 cm

Χαλί Canvas 131W

14.0029.00
Βαμβακερό χαλί chenille Canvasβαμβακερό χαλί | χαλί chenille | καλοκαιρινό χαλί

060×090 cm, 075×150 cm, 120×180 cm, 150×220 cm

CANVAS 153 X -1

060×090 cm, 075×150 cm, 120×180 cm, 150×220 cm

2019-flox-3-yellow–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 3 Yellow

16.0097.00
2019-flox-47-light-blue–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 47 L. Blue

16.0097.00
2019-flox-47-yellow–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 47 Yellow

16.0097.00
721-black–1

067×140 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 721K Black

16.0097.00
722-light-blue–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 722 L. Blue

16.0097.00
723-light-blue–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 723 L. Blue

16.0097.00
2062-yellow–1

067×140 cm, 067×240 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 2062 Yellow

16.0097.00
1Y–1

067×140 cm, 133×190 cm, 160×230 cm, 200×285 cm

Ψαθα Grazia 1 Y

16.0063.00
3 black–1

067×140 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox Black 3

16.0097.00
6094-BLACK–1

067×140 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 6094 Black

16.0097.00
539-BLACK–1

067×140 cm, 140×200 cm, 160×235 cm

Ψαθα Flox 539 Black

16.0064.00
721W–1

067×140 cm, 140×200 cm, 160×235 cm, 200×285 cm

Ψαθα Flox 721W Black

16.0097.00